آب و هوای قله سوخته

زاگرس

چهارمحال بختياري

3440

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
چهارشنبه 15 تیر صبح
clear
آفتابی
32 - -
21
15
13
ب.ظ
clear
آفتابی
43 - -
27
25
26
شب
clear-night
مهتابی
32 - -
21
21
21
پنجشنبه 16 تیر صبح
clear
آفتابی
26 - -
23
15
16
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
45 - -
28
26
27
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
32 - -
22
22
22
جمعه 17 تیر
شنبه 18 تیر
یکشنبه 19 تیر
دوشنبه 20 تیر
سه شنبه 21 تیر
چهارشنبه 22 تیر
پنجشنبه 23 تیر
جمعه 24 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org