آب و هوای قله آهنگرک

البرز مرکزی

تهران

3357

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 9 آذر صبح
clear
آفتابی
17 - -
-11
-17
-19
ب.ظ
clear
آفتابی
17 - -
-10
-13
-14
شب
clear-night
مهتابی
19 - -
-15
-15
-17
جمعه 10 آذر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
19 - -
-13
-13
-14
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
23 - -
-12
-14
-16
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
10 - -
-14
-14
-16
شنبه 11 آذر
یکشنبه 12 آذر
دوشنبه 13 آذر
سه شنبه 14 آذر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org