آب و هوای قله آسیاب باد

البرز مرکزی

تهران

2400

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
جمعه 14 بهمن صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
43 - -
0
-3
-12
ب.ظ
clear
آفتابی
39 - -
2
-3
-11
شب
clear-night
مهتابی
36 - -
-3
-3
-11
شنبه 15 بهمن صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
41 - -
-3
-8
-18
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
26 - -
2
-2
-8
شب
cloudy-night
ابری
23 - -
-1
-1
-8
یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org