آب و هوای قله دارآباد

البرز مرکزی

تهران

3161

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 30 فروردین ب.ظ
clear
آفتابی
23 - -
12
12
10
شب
clear-night
مهتابی
25 - -
6
6
2
جمعه 31 فروردین صبح
clear
آفتابی
25 - -
14
7
3
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
32 - -
17
13
11
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
26 - -
8
8
4
شنبه 1 اردیبهشت
یکشنبه 2 اردیبهشت
دوشنبه 3 اردیبهشت
سه شنبه 4 اردیبهشت

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org