آب و هوای قله دو برادران

قلل منفرد

قم

1160

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
شنبه 5 اسفند صبح
cloudy
ابری
17 - -
-14
-16
-18
ب.ظ
heavy-snow
بارش برف
25 1 -
-14
-16
-18
شب
heavy-snow-night
بارش برف
10 1 -
-17
-17
-18
یکشنبه 6 اسفند صبح
heavy-snow
بارش برف
38 3 -
-19
-19
-24
ب.ظ
heavy-snow
بارش برف
38 3 -
-19
-20
-24
شب
heavy-snow-night
بارش برف
34 3 -
-20
-20
-24
دوشنبه 7 اسفند
سه شنبه 8 اسفند
چهارشنبه 9 اسفند
پنجشنبه 10 اسفند

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org