لیست قله های رشته‌کوه قلل منفرد

نام قله ارتفاع استان مشاهده
الوند 3570 همدان
تفتان 4050 سیستان و بلوچستان
سبلان 4811 اردبیل
سهند 3707 آذربایجان شرقی
برف انبار 3220 قم
سلطان سنجر 3270 آذربایجان شرقی
قلینج داغ 3050 آذربایجان شرقی
بزقوش 3100 آذربایجان شرقی
هرم 4587 اردبیل
آق داغ 3312 اردبیل
کیامکی 3347 آذربایجان شرقی
کوبری 3586 همدان
یخچال 3580 همدان
دو برادران 1160 قم
بزمان 3503 سیستان و بلوچستان
کلاه قاضی 3500 همدان
میشو داغی 2855 آذربایجان شرقی
گوی زنگی 3076 آذربایجان شرقی
افشار 2915 همدان
شاه نشین همدان 3450 همدان
خاکو 3402 همدان
اردک مردک 3486 همدان
تاریک دره 3413 همدان
کرگز 2959 همدان
بالا ساوالان 4401 اردبیل
حاجی زال 3825 اردبیل
کسری 4573 اردبیل
جام 3700 آذربایجان شرقی
زرنج 2050 آذربایجان شرقی
گوشیر 2181 آذربایجان شرقی
لشگردر 2840 همدان
ولیجیا 3377 مرکزی
خان گرمز 2853 همدان
کوه سرده 2757 همدان
قله کمتال 2123 آذربایجان شرقی
دند 2400 آذربایجان شرقی