لیست قله های استان قم

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
برف انبار 3220 قلل منفرد
دو برادران 1160 قلل منفرد