آب و هوای قله Damavand

Central Alborz

Mazandaran

5609

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Wed Jul 06 PM
clear
clear
40 - -
-2
-2
-10

5350

night
clear-night
clear
30 - -
-2
-3
-9

5200

Thu Jul 07 AM
clear
clear
30 - -
-1
-2
-8

5400

PM
clear
clear
35 - -
0
0
-7

5650

night
clear-night
clear
35 - -
0
-1
-7

5500

Fri Jul 08
Sat Jul 09
Sun Jul 10
Mon Jul 11
Tue Jul 12
Wed Jul 13
Thu Jul 14

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org