آب و هوای قله Kolakchal

Central Alborz

Tehran

3300

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Wed Oct 04 PM
light-rain
rain shwrs
30 - 2
6
5
-2

4200

night
partially-cloudy-night
some clouds
35 - -
5
4
-2

3900

Thu Oct 05 AM
clear
clear
10 - -
5
4
0

3900

PM
rain-showers
rain shwrs
25 - -
5
3
-2

3950

night
clear-night
clear
5 - -
3
3
-2

3850

Fri Oct 06
Sat Oct 07
Sun Oct 08
Mon Oct 09
Tue Oct 10
Wed Oct 11
Thu Oct 12
Fri Oct 13

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org