آب و هوای قله Kolakchal

Central Alborz

Tehran

3300

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Wed Jul 06 PM
clear
clear
10 - -
12
12
11

5500

night
clear-night
clear
5 - -
11
10
9

5250

Thu Jul 07 AM
clear
clear
15 - -
12
11
10

5300

PM
clear
clear
15 - -
14
14
13

5550

night
clear-night
clear
15 - -
13
13
12

5650

Fri Jul 08
Sat Jul 09
Sun Jul 10
Mon Jul 11
Tue Jul 12
Wed Jul 13
Thu Jul 14
Fri Jul 15

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org