آب و هوای قله Sahand

Individual peaks

East Azarbaijan

3707

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Thu Sep 29 AM
clear
clear
15 - -
9
8
3

4800

PM
clear
clear
15 - -
10
10
4

5050

night
clear-night
clear
15 - -
10
8
4

4900

Fri Sep 30 AM
clear
clear
10 - -
9
7
4

4750

PM
clear
clear
15 - -
9
9
3

4950

night
clear-night
clear
10 - -
8
6
2

4700

Sat Oct 01
Sun Oct 02
Mon Oct 03
Tue Oct 04

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org