آب و هوای قله Sahand

Individual peaks

East Azarbaijan

3707

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Wed Oct 04 PM
snow-showers
snow shwrs
30 1 -
1
-2
-7

3800

night
partially-cloudy-night
some clouds
20 - -
-2
-4
-8

3350

Thu Oct 05 AM
clear
clear
20 - -
-2
-3
-9

3200

PM
clear
clear
15 - -
0
0
-6

3700

night
partially-cloudy-night
some clouds
10 - -
1
1
-4

3850

Fri Oct 06
Sat Oct 07
Sun Oct 08
Mon Oct 09

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org