آب و هوای قله Touchal

Central Alborz

Tehran

3964

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
Thu Sep 29 AM
clear
clear
0 - -
8
7
4

4900

PM
clear
clear
5 - -
8
7
4

5000

night
clear-night
clear
5 - -
7
6
3

4950

Fri Sep 30 AM
clear
clear
10 - -
8
7
2

4900

PM
clear
clear
15 - -
8
8
2

5050

night
clear-night
clear
15 - -
7
6
1

4850

Sat Oct 01
Sun Oct 02
Mon Oct 03
Tue Oct 04
Wed Oct 05
Thu Oct 06
Fri Oct 07

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org