آب و هوای قله اسپیدچال

البرز مرکزی

تهران

3206

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
شنبه 5 اسفند صبح
cloudy
ابری
28 - 1
-12
-13
-14
ب.ظ
cloudy
ابری
30 - 1
-12
-13
-15
شب
cloudy-night
ابری
13 - 1
-14
-14
-15
یکشنبه 6 اسفند صبح
heavy-rain
بارش باران
19 - 4
-14
-15
-17
ب.ظ
cloudy
ابری
19 - 2
-14
-15
-17
شب
cloudy-night
ابری
21 - 1
-16
-16
-18
دوشنبه 7 اسفند
سه شنبه 8 اسفند
چهارشنبه 9 اسفند
پنجشنبه 10 اسفند

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org