آب و هوای قله هرم

قلل منفرد

اردبیل

4587

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
پنجشنبه 28 تیر ب.ظ
clear
آفتابی
30 - -
4
2
-3

5250

شب
clear-night
مهتابی
15 - -
3
2
-2

5000

جمعه 29 تیر صبح
rain-showers
بارش باران
10 - 1
3
2
-2

5000

ب.ظ
snow-showers
بارش برف
20 1 -
1
1
-4

4850

شب
rain-showers-night
بارش باران
15 - 1
2
1
-3

4900

شنبه 30 تیر
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org