آب و هوای قله کهار

البرز غربی

البرز

4050

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 9 آذر صبح
clear
آفتابی
15 - -
-9
-12
-12
ب.ظ
clear
آفتابی
21 - -
-9
-11
-12
شب
clear-night
مهتابی
17 - -
-11
-11
-12
جمعه 10 آذر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
15 - -
-9
-9
-9
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
32 - -
-9
-11
-12
شب
clear-night
مهتابی
13 - -
-11
-11
-12
شنبه 11 آذر
یکشنبه 12 آذر
دوشنبه 13 آذر
سه شنبه 14 آذر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org