آب و هوای قله قله کمتال

قلل منفرد

آذربایجان شرقی

2123

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 28 تیر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
41 - -
26
21
21
ب.ظ
clear
آفتابی
56 - -
29
26
27
شب
clear-night
مهتابی
47 - -
24
24
25
جمعه 29 تیر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
39 - -
24
20
20
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
56 - -
27
25
26
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
43 - -
23
23
23
شنبه 30 تیر
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org