آب و هوای قله خان گرمز

قلل منفرد

همدان

2853

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
جمعه 29 تیر صبح
clear
آفتابی
28 - -
31
21
22
ب.ظ
clear
آفتابی
39 - -
37
34
38
شب
clear-night
مهتابی
34 - -
27
27
29
شنبه 30 تیر صبح
clear
آفتابی
21 - -
30
22
23
ب.ظ
clear
آفتابی
45 - -
36
33
37
شب
clear-night
مهتابی
34 - -
28
28
30
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org