آب و هوای قله خرسرک

البرز مرکزی

مازندران

4234

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
جمعه 14 بهمن صبح
clear
آفتابی
11 - -
-20
-23
-30

0

ب.ظ
clear
آفتابی
11 - -
-20
-23
-31

0

شب
clear-night
مهتابی
11 - -
-21
-21
-29

0

شنبه 15 بهمن صبح
cloudy
ابری
11 - -
-19
-20
-26

0

ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
11 - -
-17
-19
-25

0

شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
15 - -
-18
-20
-29

0

یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن
پنجشنبه 20 بهمن
جمعه 21 بهمن
شنبه 22 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org