آب و هوای قله خرونرو

البرز شرقی

مازندران

3617

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
جمعه 14 بهمن صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
11 - -
-8
-14
-21

0

ب.ظ
cloudy
ابری
11 - -
-8
-13
-19

0

شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
11 - -
-13
-15
-19

0

شنبه 15 بهمن صبح
clear
آفتابی
11 - -
-9
-18
-24

0

ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
15 - -
-8
-15
-23

0

شب
cloudy-night
ابری
15 - -
-14
-15
-23

0

یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن
پنجشنبه 20 بهمن
جمعه 21 بهمن
شنبه 22 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org