آب و هوای قله خلنو

البرز مرکزی

تهران

4375

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
دوشنبه 24 مرداد صبح
clear
آفتابی
10 - -
10
9
5

5700

ب.ظ
clear
آفتابی
10 - -
10
10
5

5750

شب
clear-night
مهتابی
5 - -
9
8
4

5700

سه شنبه 25 مرداد صبح
clear
آفتابی
5 - -
10
9
5

5750

ب.ظ
clear
آفتابی
15 - -
10
9
4

5800

شب
clear-night
مهتابی
5 - -
8
6
4

5700

چهارشنبه 26 مرداد
پنجشنبه 27 مرداد
جمعه 28 مرداد
شنبه 29 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org