آب و هوای قله خلنو

البرز مرکزی

تهران

4375

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
پنجشنبه 28 تیر شب
clear-night
مهتابی
25 - -
8
5
1

5550

جمعه 29 تیر صبح
rain-showers
بارش باران
20 - -
7
7
4

5350

ب.ظ
rain-showers
بارش باران
25 - -
8
8
4

5550

شب
clear-night
مهتابی
25 - -
7
6
2

5350

شنبه 30 تیر
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد
چهارشنبه 3 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org