آب و هوای قله کلکچال

البرز مرکزی

تهران

3300

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
سه شنبه 3 خرداد صبح
clear
آفتابی
15 - -
8
7
5

4300

ب.ظ
clear
آفتابی
25 - -
9
8
6

4400

شب
clear-night
مهتابی
20 - -
7
5
3

4200

چهارشنبه 4 خرداد صبح
clear
آفتابی
15 - -
8
6
5

4100

ب.ظ
clear
آفتابی
25 - -
8
8
4

4350

شب
clear-night
مهتابی
15 - -
7
5
3

4200

پنجشنبه 5 خرداد
جمعه 6 خرداد
شنبه 7 خرداد
یکشنبه 8 خرداد
دوشنبه 9 خرداد
سه شنبه 10 خرداد
چهارشنبه 11 خرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org