آب و هوای قله لزون شرقی

البرز مرکزی

تهران

3540

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
چهارشنبه 12 مهر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
26 - -
15
8
4
ب.ظ
cloudy
ابری
49 - 1
17
13
11
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
34 - -
11
11
8
پنجشنبه 13 مهر صبح
clear
آفتابی
30 - -
13
6
1
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
58 - 1
14
8
3
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
49 - -
7
7
1
جمعه 14 مهر
شنبه 15 مهر
یکشنبه 16 مهر
دوشنبه 17 مهر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org