آب و هوای قله میشینه مرگ

البرز مرکزی

تهران

4000

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
جمعه 14 بهمن صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
47 - -
-7
-7
-17
ب.ظ
clear
آفتابی
36 - -
-2
-3
-11
شب
clear-night
مهتابی
34 - -
-4
-4
-12
شنبه 15 بهمن صبح
clear
آفتابی
32 - -
-7
-8
-17
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
34 - -
-2
-4
-12
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
51 - -
-6
-6
-16
یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن
پنجشنبه 20 بهمن
جمعه 21 بهمن
شنبه 22 بهمن
یکشنبه 23 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org