آب و هوای قله پاشوره

فیروزکوه

مازندران

3870

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
سه شنبه 5 تیر صبح
cloudy
ابری
39 - -
16
13
11
ب.ظ
cloudy
ابری
45 - 3
16
13
11
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
23 - -
12
12
10
چهارشنبه 6 تیر صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
36 - -
17
13
11
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
43 - 1
16
15
14
شب
cloudy-night
ابری
23 - -
12
12
10
پنجشنبه 7 تیر
جمعه 8 تیر
شنبه 9 تیر
یکشنبه 10 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org