لیست قله های رشته‌کوه فیروزکوه

نام قله ارتفاع استان مشاهده
پاشوره 3870 مازندران