آب و هوای قله پورا

البرز مرکزی

البرز

2880

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
جمعه 14 بهمن صبح
cloudy
ابری
18 - -
-11
-17
-25

0

ب.ظ
clear
آفتابی
15 - -
-10
-15
-23

0

شب
cloudy-night
ابری
18 - -
-16
-18
-27

0

شنبه 15 بهمن صبح
cloudy
ابری
22 - -
-13
-21
-32

0

ب.ظ
cloudy
ابری
11 - -
-10
-13
-20

0

شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
11 - -
-13
-14
-20

0

یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن
پنجشنبه 20 بهمن
جمعه 21 بهمن
شنبه 22 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org