آب و هوای قله ریزان

البرز مرکزی

تهران

3650

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
دوشنبه 24 مرداد صبح
clear
آفتابی
5 - -
15
14
11

5650

ب.ظ
clear
آفتابی
10 - -
16
16
12

5700

شب
clear-night
مهتابی
5 - -
15
13
11

5700

سه شنبه 25 مرداد صبح
clear
آفتابی
10 - -
15
14
9

5700

ب.ظ
clear
آفتابی
20 - -
16
15
10

5850

شب
clear-night
مهتابی
10 - -
14
11
9

5750

چهارشنبه 26 مرداد
پنجشنبه 27 مرداد
جمعه 28 مرداد
شنبه 29 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org