آب و هوای قله سن بران

زاگرس

لرستان

4150

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
سه شنبه 5 تیر صبح
clear
آفتابی
45 - -
9
8
3

5350

ب.ظ
clear
آفتابی
45 - -
9
8
4

5500

شب
clear-night
مهتابی
20 - -
7
6
3

5200

چهارشنبه 6 تیر صبح
clear
آفتابی
15 - -
9
7
4

5250

ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
20 - -
10
10
7

5450

شب
clear-night
مهتابی
10 - -
9
8
6

5300

پنجشنبه 7 تیر
جمعه 8 تیر
شنبه 9 تیر
یکشنبه 10 تیر
دوشنبه 11 تیر
سه شنبه 12 تیر
چهارشنبه 13 تیر
پنجشنبه 14 تیر
جمعه 15 تیر
شنبه 16 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org