آب و هوای قله سن بران

زاگرس

لرستان

4150

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
جمعه 12 خرداد صبح
clear
آفتابی
15 - -
6
3
-1

4600

ب.ظ
clear
آفتابی
20 - -
7
7
0

5000

شب
clear-night
مهتابی
5 - -
6
5
0

4900

شنبه 13 خرداد صبح
clear
آفتابی
5 - -
7
5
2

4750

ب.ظ
clear
آفتابی
15 - -
8
8
2

5100

شب
clear-night
مهتابی
10 - -
7
5
3

4900

یکشنبه 14 خرداد
دوشنبه 15 خرداد
سه شنبه 16 خرداد
چهارشنبه 17 خرداد
پنجشنبه 18 خرداد
جمعه 19 خرداد
شنبه 20 خرداد
یکشنبه 21 خرداد
دوشنبه 22 خرداد
سه شنبه 23 خرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org