آب و هوای قله سرلت

البرز مرکزی

تهران

3210

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
شنبه 5 اسفند صبح
clear
آفتابی
19 - -
-20
-21
-24
ب.ظ
heavy-snow
بارش برف
23 1 -
-21
-22
-25
شب
heavy-snow-night
بارش برف
17 1 -
-22
-22
-26
یکشنبه 6 اسفند صبح
heavy-snow
بارش برف
17 3 -
-23
-23
-27
ب.ظ
heavy-snow
بارش برف
23 3 -
-23
-24
-28
شب
heavy-snow-night
بارش برف
17 2 -
-24
-24
-29
دوشنبه 7 اسفند
سه شنبه 8 اسفند
چهارشنبه 9 اسفند
پنجشنبه 10 اسفند

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org