آب و هوای قله سرلت

البرز مرکزی

تهران

3210

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
چهارشنبه 15 تیر صبح
clear
آفتابی
25 - -
18
14
12
ب.ظ
clear
آفتابی
38 - -
22
20
19
شب
clear-night
مهتابی
30 - -
18
18
17
پنجشنبه 16 تیر صبح
clear
آفتابی
39 - -
19
14
13
ب.ظ
clear
آفتابی
51 - -
24
22
22
شب
clear-night
مهتابی
28 - -
19
19
18
جمعه 17 تیر
شنبه 18 تیر
یکشنبه 19 تیر
دوشنبه 20 تیر
سه شنبه 21 تیر
چهارشنبه 22 تیر
پنجشنبه 23 تیر
جمعه 24 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org