آب و هوای قله سات

البرز غربی

البرز

4003

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 28 تیر صبح
clear
آفتابی
26 - -
19
15
14
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
45 - -
22
21
21
شب
clear-night
مهتابی
30 - -
17
17
16
جمعه 29 تیر صبح
clear
آفتابی
32 - -
18
14
12
ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
41 - -
21
19
18
شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
26 - -
17
17
16
شنبه 30 تیر
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org