آب و هوای قله شاهانکوه

زاگرس

اصفهان

4038

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
چهارشنبه 12 مهر صبح
clear
آفتابی
36 - -
19
11
9
ب.ظ
clear
آفتابی
47 - -
21
17
15
شب
clear-night
مهتابی
23 - -
14
14
12
پنجشنبه 13 مهر صبح
clear
آفتابی
49 - -
18
11
8
ب.ظ
clear
آفتابی
65 - -
21
15
12
شب
clear-night
مهتابی
26 - -
13
13
11
جمعه 14 مهر
شنبه 15 مهر
یکشنبه 16 مهر
دوشنبه 17 مهر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org