آب و هوای قله شکر لقاس

البرز مرکزی

مازندران

4278

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
جمعه 14 بهمن صبح
clear
آفتابی
15 - -
-18
-27
-36

0

ب.ظ
clear
آفتابی
15 - -
-17
-23
-32

0

شب
clear-night
مهتابی
15 - -
-22
-23
-33

0

شنبه 15 بهمن صبح
partially-cloudy
نیمه ابری
11 - -
-20
-26
-35

0

ب.ظ
partially-cloudy
نیمه ابری
11 - -
-17
-21
-29

0

شب
partially-cloudy-night
نیمه ابری
15 - -
-20
-21
-30

0

یکشنبه 16 بهمن
دوشنبه 17 بهمن
سه شنبه 18 بهمن
چهارشنبه 19 بهمن
پنجشنبه 20 بهمن
جمعه 21 بهمن
شنبه 22 بهمن

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org