آب و هوای قله سی و سه چم

البرز مرکزی

تهران

3690

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
چهارشنبه 15 تیر صبح
clear
آفتابی
25 - -
18
14
12
ب.ظ
clear
آفتابی
36 - -
21
20
19
شب
clear-night
مهتابی
28 - -
18
18
17
پنجشنبه 16 تیر صبح
clear
آفتابی
41 - -
19
14
15
ب.ظ
clear
آفتابی
52 - -
24
22
22
شب
clear-night
مهتابی
28 - -
19
19
18
جمعه 17 تیر
شنبه 18 تیر
یکشنبه 19 تیر
دوشنبه 20 تیر
سه شنبه 21 تیر
چهارشنبه 22 تیر
پنجشنبه 23 تیر
جمعه 24 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org