آب و هوای قله توچال

البرز مرکزی

تهران

3000

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°) ارتفاع انجماد (m)
چهارشنبه 15 تیر ب.ظ
clear
آفتابی
10 - -
14
14
14

5550

شب
clear-night
مهتابی
10 - -
13
11
12

5250

پنجشنبه 16 تیر صبح
clear
آفتابی
15 - -
15
13
14

5300

ب.ظ
clear
آفتابی
15 - -
16
16
15

5550

شب
clear-night
مهتابی
15 - -
15
15
14

5600

جمعه 17 تیر
شنبه 18 تیر
یکشنبه 19 تیر
دوشنبه 20 تیر
سه شنبه 21 تیر
چهارشنبه 22 تیر
پنجشنبه 23 تیر
جمعه 24 تیر

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org