آب و هوای قله ولیجیا

قلل منفرد

مرکزی

3377

روز و تاریخ نوبت وضعیت سرعت باد (km/h) برف (cm) باران (mm) بیشترین دما (C°) کمترین دما (C°) دمای حسی (C°)
پنجشنبه 28 تیر صبح
clear
آفتابی
36 - -
24
20
19
ب.ظ
clear
آفتابی
56 - -
27
26
27
شب
clear-night
مهتابی
58 - -
22
22
22
جمعه 29 تیر صبح
clear
آفتابی
39 - -
23
18
17
ب.ظ
clear
آفتابی
56 - -
27
25
26
شب
clear-night
مهتابی
58 - -
22
22
22
شنبه 30 تیر
یکشنبه 31 تیر
دوشنبه 1 مرداد
سه شنبه 2 مرداد

ضمن هشدار جهت درصد خطای هواشناسی در کل جهان، منابع دریافت اطلاعات به شرح زیر است

mountain-forecast.com , weather.com , snow-forecast.com , openweather.com , getamap.net , viewweather.com , yr.no , openweathermap.org