هواشناسی کوهستان | وضعیت آب و هوای کوه های ایران | هواکوه

وضعیت آب و هوای کوه های ایران

جستجو بر اساس

هوا کوه چیست؟

بی گمان یکی از مهم ترین عواملی که هر کوهنورد باید از آن مطلع باشد، وضعیت آب و هوای کوهستان است. دانشی که آگاه نبودن از آن می‌تواند به قیمت از دست دادن زندگی تمام شود.
وبسایت هواشناسی کوهستان، با تکیه بر سایت های معتبر جهانی تلاش می کند تا وضعیت آب و هوای اکثر کوه های ایران را پوشش دهد.

تعداد قله ها

256

تعداد ارتفاع ها

355

تعداد پیش بینی ها

10066

آخرین آموزش‌های بریم کوه